Pochod Po stopách Eskymo Welzla pro hendikepované

Počínaje rokem 2018 s pořádáním pochodu pro hendikepované neuvažujeme. 

Třetí ročník pochodu  (rok 2017) byl se dal charakterizovat (s nepatrnou obměnou) slovy klasika: „tento způsob jara zdá se mi poněkud nešťastným“.

Neboť počasí ve dnech předchozích i ráno v den pochodu bylo skutečně odrazující. Přesto se registrovalo 41 účastníků.