Trasy cyklo

Cyklo trasa 21 km, převýšení 290 m

pro silniční nebo trekingové kolo

Obtížnost: lehká až středně těžká
Zábřeh – Skalička – Jestřebí – Pobučí – Krchleby – Dolní Bušínov – Lupěné – Nemile – Zábřeh

Mapka, možno rozkliknout

Popis trasy

Trasa začíná na náměstí u kruháku. Po frekventované ulici Čs. armády vyjíždíme ve směru k nádraží. Po přejetí mostu přes Moravskou Sázavu odbočíme z hlavní silnice doprava, přejedeme železniční most a stoupáme po silnici místní částí Skalička. Odměnou za náročný úsek trasy bude krásný výhled na město, který se v závěru tříkilometrového stoupání cyklistům nabízí. Po silnici dojedeme do Jestřebí, projedeme obcí a stoupáme až na nejbližší rozcestí, zde odbočíme doprava, na značenou cyklotrasu 6203. Střídavé stoupání a klesání nás přivede do Pobučí. Zde nás čeká velmi prudké stoupání obcí.

Pokračujeme dál do Krchleb, kde na začátku obce odbočíme před fotbalovým hřištěm doprava a po komunikaci s horším povrchem prudce klesáme podél zeleného turistického značení k turistickému rozcestníku Mezi přehradami. Zde odbočíme vpravo a chatovou osadou se dostaneme k přehradě a rekreační oblasti Dolní Bušínov. Následující úsek trasy není náročný (až do Zábřehu se silnice mírně svažuje nebo vede po rovině). Projedeme kolem vodní nádrže, sjedeme k restauraci a po silnici pokračujeme na Zábřeh, cyklotrasou 6234. Projíždíme obcí Lupěné, za obcí přejíždíme Moravskou Sázavu, projedeme pod železniční tratí, v Nemili se na rozcestích držíme vpravo a po silnici podél železnice se dostaneme zpět do Zábřehu. Ještě před Zábřehem po levé straně stojí za vidění Šubrtova kaplička umístěná v malém lesíku; je to pietní místo.

Zajímavosti na trase

 • Skalička (otevřeno jen v létě) – barokní zámeček, galerie, zámecká zahrada
 • Dolní Bušínov – rekreační oblast, přehrada, adrenalinové centrum
 • Šubrtova kaplička – poutní místo mezi Zábřehem a Nemilí

Občerstvení: viz plakát na startu

Cyklo trasa 26 km, převýšení 105 m

pro silniční nebo trekingové kolo

Obtížnost: lehká
Zábřeh – Rovensko – Postřelmůvek – Vyšehoří – Chromeč – Postřelmov – Sudkov– Kolšov – Brníčko – Lesnice – Zábřeh

Mapka, možno rozkliknout

Popis trasy

Přes dolní náměstí se dostaneme ulicí Dvorskou směr Rovensko. Město opouštíme po silnici II. třídy. V Rovensku míjíme hospodu Na křižovatce, pokračujeme (již na 6230) v přímém směru, opouštíme obec a po zhruba 1,5 km přijíždíme do vesnice Postřelmůvek. 

Projedeme obcí a pokračujeme pořád na 6230 do Vyšehoří. Hned na začátku obce  odbočíme z hlavní silnice doprava. Cestou se zpevněným nepříliš kvalitním povrchem sjíždíme do Chromče, projedeme kolem zemědělského družstva a dostaneme se na hlavní silnici procházející vesnicí. Odbočíme doprava a po silnici pokračujeme do Postřelmova.

Na začátku Postřelmova míjíme kapličku, pokračujeme do centra obce, kde silnice ústí na silnici I. třídy. Odbočíme vlevo a přibližně po 280 metrech opouštíme frekventovanou komunikaci odbočením doprava na Sudkov. Projíždíme kolem restaurace Na Špici a po přejetí železniční tratě a mostu přes Desnou se dostaneme na okraj Sudkova. Na křižovatce se držíme vlevo, míjíme sudkovský rybník a přijíždíme na křižovatku, kde opouštíme hlavní silnici, odbočujeme vpravo a po značené cyklotrase 6114 pokračujeme do Kolšova a dál do Brníčka. Táhlé přibližně kilometrové stoupání je vystřídáno rychlým sjezdem do obce Brníčko. Již zdálky upoutá pozornost zřícenina středověkého hradu vypínající se nad obcí. Rozvaliny hradu jsou přístupné po turistické značce z centra obce.

Z Brníčka pokračujeme po silnici příjemnou krajinou s mírně zvlněným terénem do Lesnice. Zde zaujme na začátku obce budova empírové rychty z let 1816–1817. Na křižovatce v Lesnici odbočíme doprava, projedeme obcí a vracíme se zpět do Zábřehu. Závěrečná etapa trasy je vedena po hrázi bývalého Závořického rybníka, značenou cyklotrasou 6232.

Zajímavosti na trase

 • Rovensko – Galerie Kafé
 • Chromeč – rodiště obra Drásala
 • Postřelmov – renesanční hrobka rodu Bukůvků z Bukůvky z roku 1592
 • Brníčko – zřícenina hradu
 • Lesnice – empírová rychta z let 1816– 1817
 • Novohradské meze – významný krajinný prvek

Občerstvení: viz plakát na startu 

Cyklo trasa 30 km, převýšení 328 m

pro krosové nebo horské kolo

Obtížnost středně těžká až těžká
Zábřeh – Nemile – Nad Přehradou – Růžové údolí – Václavov – Drozdov – Drozdovská Pila – Hoštejn – Hněvkov – Nemile – Zábřeh

Mapka, možno rozkliknout

Popis trasy

Ze Zábřehu vyjíždíme z náměstí po modrobílém psaníčku směr Nemile, kolem bazénu (za ním již po 6232). Asi po 2 km míjíme pietní místo – Šubrtovu kapličku. Pokračujeme po silnici dál do Nemile, na křižovatce na začátku obce odbočíme vpravo, po levé straně mineme pramen pitné vody, za školou se napojíme na místní turistické značení (modrobílé psaníčko). První odbočkou za školou doleva prudce nahoru, u kapličky vpravo, dále po pravé straně uvidíme renezanční tvrz (vypadá však jako starší vesnické stavení). Místní značení nahoře nás nasměruje doleva k východu z obce. Pokračujeme nezpevněnou cestou stále po bílomodrém psaníčku, kolem vodní nádrže Nemilka až k turistické orientaci Nad přehradou, tam již po silnici (cyklo 6228) sjedeme Růžového údolí. Silnicí vpravo se dáme do Václavova, (cyklotrasa 6228 a 6230). Z hlavní silnice odbočíme vlevo do obce (opouštíme cykloznačení), projedeme kolem kaple a dostáváme se na zpevněnou polní cestu.

Ostřejší stoupání nabízející krásný rozhled do okolí je vystřídáno sjezdem do obce Drozdov. Zde v centru obce odbočíme u prodejny potravin doprava a cestou mezi domy se dostaneme již po 6230 na okraj obce (je tam turistický rozcestník). Odbočíme doprava (zákaz vjezdu), následuje asi tříkilometrový nebezpečný sjezd lesem po horší asfaltce. Klesání končí na Drozdovské Pile, kde se cesta (6230) napojuje na asfaltku a cyklotrasu 521.

Pokračujeme mírným klesáním údolím říčky Březná do Hoštejna – u výjezdu na silnici č. 315 značenou cyklotrasu opouštíme a odbočujeme vlevo do Hoštejna. Nad obcí se vypíná výrazný ostroh s rozvalinami hradu a kamenným obeliskem – památníkem dokončení železniční tratě.

V centru obce odbočíme vpravo na most přes Moravskou Sázavu. Hned za ním se dáme vlevo, projedeme obytnou zónou, jsme již na 6232, a pokračujeme podél železnice. Asi po 3 km od Hoštejna se cyklotrasa napojí na naučnou stezku na opuštěném tělese dráhy, na konci stezky je železniční skanzen. Po asfaltu dojedeme až na začátek obce Lupěné. Zahneme vlevo, podjedeme železnici a přijíždíme na křižovatku. Zde se dáme doprava a po silnici se vracíme zpět do Zábřehu, stále po 6232, opět kolem Šubrtovy kapličky.

Zajímavosti na trase

 • Nemile – Galerie Múza
 • Přehrada Nemilka
 • Hoštejn – rozvaliny hradu, – památník dokončení železniční tratě z roku 1845 (na kopci)
 • Tvrz Kryštofa staršího Hubercka z Belnsdorfu
 • Šubrtova kaplička – poutní místo mezi Zábřehem a Nemilí
 • Cyklostezka a naučná stezka na opuštěném tělese dráhy
 • Železniční skanzen

Občerstvení: viz plakát na startu

 Cyklo trasa 42 km, převýšení 320 m

pro trekingové nebo krosové, případně i silniční kolo

Obtížnost středně těžká
Zábřeh – Rovensko – Svébohov – Horní Studénky – Štíty – Drozdovská Pila – Hoštejn – Nemile – Zábřeh

Mapka, možno rozkliknout

Popis trasy

Přes dolní náměstí se dostaneme na ulici Dvorská směr Rovensko. Opouštíme město a po silnici II. třídy č. 369. V Rovensku odbočíme u hospody Na křižovatce vlevo se napojíme na cyklotrasu č. 6230, projedeme obcí a serpentinami stoupáme dlouze směrem na Svébohov. Před Svébohovem se za jasného počasí nabízí překrásný pohled na panorama Jeseníků. V samotné obci stojí za vidění několik staveb lidové architektury. Stoupáme po silnici kolem kostela, za vesnicí začíná klesání, cyklotrasa 6228, které nás přivede na rozcestí. Dáváme se vpravo již mimo 6228, pokračujeme mírným stoupáním do Horních Studének. U penzionu U Alberta projedeme křižovatkou přímo a prudce stoupáme obcí ke kostelu s ambity. Nechceme-li se zdržovat prohlídkou kostela a stoupáním, odbočíme ještě před ním prudce vlevo na 6231 a pokračujeme do Štítů.

Za prohlídku zde stojí městská památková zóna nebo skokanský areál Acrobat Park Aleše Valenty. V centru se napojíme doleva na značenou cyklotrasu 521, po níž opouštíme Štíty. Asi po 4 km přijíždíme k malé továrně (autobusová zastávka Jedlí – závod), u ní odbočíme z hlavní silnice vpravo a pokračujeme malebným údolím říčky Březná. Projíždíme osadou Drozdovská Pila a po značené cyklotrase 521 pokračujeme až na rozcestí na hranici Hoštejna.

Zde odbočujeme vlevo do obce. Nad Hoštejnem se vypíná výrazný ostroh s nepatrnými rozvalinami hradu a kamenným obeliskem – památníkem dokončení železniční tratě. V centru obce odbočíme vpravo na most přes Moravskou Sázavu. Hned za ním se dáme vlevo a napojujeme se na 6232, projedeme obytnou zónou a podél železnice pokračujeme údolím řeky, najedeme na naučnou stezku na opuštěném tělese dráhy, která končí železničním skanzenem.

Podél železnice dojedeme až na začátek obce Lupěné. Zahneme na most vlevo, podjedeme železniční trať a přijíždíme na křižovatku v Nemili, držíme se vpravo a po silnici, stále po značené cyklostezce č. 6232, podél železniční tratě se vracíme zpět do Zábřehu.

Zajímavosti na trase

 • Svébohov – soubor lidové architektury, evangelická modlitebna z roku 1860
 • Horní Studénky – soubor lidové architektury, kostel sv. Linharta z roku 1672 s ambity
 • Štíty – městská památková zóna, Acrobat Park Aleše Valenty
 • Přírodní park Březná
 • Hoštejn – rozvaliny hradu, památník dokončení železniční tratě z roku 1845
 • Šubrtova kaplička – poutní místo mezi Zábřehem a Nemilí
 • Cyklostezka a naučná stezka na opuštěném tělese dráhy
 • Železniční skanzen

Občerstvení: viz plakát na startu

Cyklo trasa 52 km, převýšení 570 m

pro silniční kolo

Obtížnost středně těžká až těžká

Zábřeh – Lesnice – Dolní Brníčko – Strupšín – Rohle – Janoslavice – Bezděkov u Úsova – Úsov – Klopina – Veleboř – Kamenná – Obědné – Benkov – Dlouhomilov – Brníčko – Kolšov – Zábřeh

Mapka, možno rozkliknout

Popis trasy

Vše po silnicích 2. třídy.  Nejprve rovinatý úsek Zábřeh – Lesnice – Dolní Brníčko, potom pahorkatina až do Dlouhomilova, dále zpět do Zábřehu rovinatý úsek.

Občerstvení: viz plakát na startu