Zábřežská strašidla ožívají

V roce 2022 ožijí „Strašidla“ 24.6.

Pro roky 2020 a 2021 byla akce z důvodu protiepidemických opatření zrušena. 

V roce 2019 Zábřežská strašidla procitla v pátek 21.června od šesté hodiny odpolední s počtem návštěvníků 139. Začátek byl jako obvykle v průjezdu zámku a ukončení s čerty a opékáním buřtů v lomu pod Skaličkou. Počasí bylo teplé, čerti se v kožiších potili.