Zábřežská strašidla ožívají

 V roce 2018 Zábřežská strašidla ožila v pátek 22.června od šesté hodiny odpolední s počtem návštěvníků 132. Začátek byl jako obvykle v průjezdu zámku a ukončení s čerty a opékáním buřtů v lomu pod Skaličkou. Počasí bylo mírně nevlídné.