Zábřežská strašidla ožívají

V roce 2018 Zábřežská strašidla ožijí v pátek 22.června od páté hodiny odpolední. Přijďte se svými dětmi poznat zábřežská strašidla.

V roce 2017 Zábřežská strašidla ožila v pátek 23. června v podvečer s počtem návštěvníků 252.

Na startu v průchodu zámku vítala účastníky bílá paní a zámecké komorné, odtud děti šly mezi tajemné bytosti do zámeckého sklepení, a dále pokračovaly na setkání s čarodějnicí. Před rybníkem je čekal zámecký pán Tunkl zapřažený čertem do pluhu. Dále se u vody děti setkaly s vodníkem a rusalkami a pokračovaly k obru Drásalovi. U lávky přes Moravskou Sázavu minuly čerta a shlédly loutkové představení o zbojníkovi a smrtce. V závěru děti čekalo setkání s poustevníkem a čerty a oheň na opékání buřtů. Na jednotlivých stanovištích byly pro děti připraveny zábavné hry a soutěže.

Počasí bylo příznivé.