Zábřežská strašidla ožívají

V roce 2019 Zábřežská strašidla procitla v pátek 21.června od šesté hodiny odpolední s počtem návštěvníků 139. Začátek byl jako obvykle v průjezdu zámku a ukončení s čerty a opékáním buřtů v lomu pod Skaličkou. Počasí bylo teplé, čerti se v kožiších potili.

V roce 2020 budou strašidla v akci v pátek 19. června.