Výhody členství

  • Čtvrtletní kalendáře KČT Zábřeh do Vaší poštovní nebo mailové schránky
  • Slevy na vlakovou dopravu ČD a dalších dopravců – vzhledem k měnící se situaci je nutné se na možnosti a podmínky slev informovat u daných dopravců.
  • Slevy na ubytování a vybrané zboží v síti EUROBEDS ve vybraných turistických objektech ČR, Slovenska, Rakouska a Německa, slevy v síti Sphere
  • Slevy v ubytovacích zařízeních KČT
  • Sleva na časopis Turista
  • Slevy ve vybraných prodejnách turistických map
  • Úrazové pojištění účastníků akcí organizovaných KČT

V návaznosti na členství KČT v Českém olympijském výboru (ČOV) od 24. dubna 2014 rozšířil ČOV svou úrazovou pojistku od 1. ledna 2015 tak, aby pokrývala také činnost KČT.

ČOV má uzavřenu s Pojišťovnou VZP, a.s., (což je dceřiná firma Zdravotní pojišťovny VZP) pojistnou smlouvu č. 13100 00010. Tato smlouva se vztahuje na úrazy:

Členů i nečlenů KČT během organizované akce (schválené předem výborem odboru nebo oblasti KČT)

– Členů KČT během organizované dopravy na akci

– Členů KČT během činností pro KČT – např. během značení

– Zaměstnanců KČT

Akce a aktivity se mohou konat v tuzemsku i v zahraničí.

Pojistné částky

–  Tělesné poškození následkem úrazu – procentní podíl z částky 20 tis. Kč

–  Trvalé následky úrazu – procentní podíl z pojistné částky 100 tis. Kč (pro osoby nad 18 let) nebo 50 tis. Kč (pro osoby do 18 let) s progresivním plněním od 25 % trvalých následků až                           do výše čtyřnásobku podílu z pojistné částky

– Při smrti úrazem 100 tis. Kč (pro osoby nad 18 let) nebo 20 tis. Kč (pro osoby do 18 let).

Zpracováno podle: http://www.kct.cz/cms/urazove-pojisteni-kct