Výhody členství

  • Čtvrtletní kalendáře KČT Zábřeh do Vaší poštovní nebo mailové schránky
  • Slevy na vlakovou dopravu ČD pomocí karet In 50 a In 50 D a kilometrické banky. Pro členy KČT, důchodce od 60 let, je nejzajímavější 50 % sleva (IN 50 D), roční poplatek činí 390 Kč (oproti 550 Kč pro nečeleny KČT). Tato sleva se vyplatí již při druhé cestě do Prahy nebo sedmé do Olomouce. Další podrobnosti viz níže:In Karta je bezkontaktní slevová karta Českých drah. Vydává se zdarma, většinou s šestiletou dobou platnosti. Lze na ní opakovaně nahrávat tzv. aplikaci, která držitele opravňuje k zakoupení jízdenky se slevou. Možnosti jsou uvedeny v tabulce níže.In Kartu lze používat i jako elektronickou peněženku, tedy si na ní převedete nějaké peníze jako kredit a z toho můžete v pokladně ČD, v automatu na nádraží či ve vlaku nebo přímo u průvodčí ve vlaku bezhotovostně zaplatit za jízdenku. ČD poskytují či sjednávají i další bonusové slevy u svých partnerů.Výhledově se jedná o dalších možnostech využití karty – v některých regionálních autobusech či dopravních podnicích MHD.Přehled jednotlivých možností aplikací na In kartě (v Kč) pro rok 2016:

 

aplikace 1 rok 1 rok
pro KČT
3 roky 3 roky
pro KČT
IN 25 cestující 15-26 let, sleva na jízdné 25 % 250 490
IN 25 cestující od 26 let, sleva na jízdné 25 % 450 350 990
IN 50 cestující 15-26 let, sleva na jízdné 50 % 1 490 3 990
IN 50 cestující od 26 let, sleva na jízdné 50 % 2 990 2 699 8 490
IN 50 D důchodce od 60 let, sleva na jízdné 50 % 550 390 1 490
IN 100 zdarma ve všech vlacích 19 900 58 990
IN SENIOR cestující od 70 let (70+)
zdarma osobní a spěšné vlaky
sleva na jízdné 50 % na ostatní vlaky
1 490 1 190 3 990

K získání IN Karty je třeba

Vyplnit žádost o vydání In Karty (k dostání na pokladnách ČD nebo ke stažení na www.cd.cz )

Vyplněnou žádost spolu s fotografií průkazového formátu a současném předložení členského  průkazu odevzdat v některé z pokladen ČD.

Při dokoupení aplikace stačí předložit na pokladně ČD členský průkaz KČT.

Pořízení nové karty nebo dokoupení aplikace je možné pouze na pokladně ČD (nikoliv na internetovém e-shopu ČD).

Podrobnosti o In Kartách naleznete na internetových stránkách ČD a také na  ZDE

Kilometrická banka

Další možnost, jak ušetřit cestováním s Českými drahami, je využívat Kilometrickou banku.
Klub českých turistů přispívá svým členům na nákup Kilometrické banky používané k cestám na turistické akce 200 Kč. Tuto slevu může každý člen vyčerpat maximálně 2x ročně.

Další výhody

  • Slevy na ubytování a vybrané zboží v síti EUROBEDS ve vybraných turistických objektech ČR, Slovenska, Rakouska a Německa, slevy v síti Sphere
  • Slevy v ubytovacích zařízeních KČT
  • Sleva na časopis Turista. Pro rok 2016 : pro členy KČT je roční předplatné 366,- Kč (pro nečleny je 480,-Kč)
  • Slevy ve vybraných prodejnách turistických map
  • Úrazové pojištění účastníků akcí organizovaných KČT

V návaznosti na členství KČT v Českém olympijském výboru (ČOV) od 24. dubna 2014 rozšířil ČOV svou úrazovou pojistku od 1. ledna 2015 tak, aby pokrývala také činnost KČT.

ČOV má uzavřenu s Pojišťovnou VZP, a.s., (což je dceřiná firma Zdravotní pojišťovny VZP) pojistnou smlouvu č. 13100 00010. Tato smlouva se vztahuje na úrazy:

Členů i nečlenů KČT během organizované akce (schválené předem výborem odboru nebo oblasti KČT)

– Členů KČT během organizované dopravy na akci

– Členů KČT během činností pro KČT – např. během značení

– Zaměstnanců KČT

Akce a aktivity se mohou konat v tuzemsku i v zahraničí.

Pojistné částky

–  Tělesné poškození následkem úrazu – procentní podíl z částky 20 tis. Kč

–  Trvalé následky úrazu – procentní podíl z pojistné částky 100 tis. Kč (pro osoby nad 18 let) nebo 50 tis. Kč (pro osoby do 18 let) s progresivním plněním od 25 % trvalých následků až                           do výše čtyřnásobku podílu z pojistné částky

– Při smrti úrazem 100 tis. Kč (pro osoby nad 18 let) nebo 20 tis. Kč (pro osoby do 18 let).

Zpracováno podle: http://www.kct.cz/cms/urazove-pojisteni-kct           Kostelka