Pochod Po stopách Eskymo Welzla

 

V roce 2019 bude pochod Po stopách Eskymo Welzla  v sobotu 20. dubna. Bližší informace jsou v oddíle Propozice. Těšíme se na Vaši účast.

O pochodu 21. dubna 2018 

Byl to 21. ročník s pěšími trasami 5 – 50 km a cyklotrasami 21 – 52 km. Počasí bylo výjimečně příznivé. Celkem se akce zúčastnilo 201 turistů, z toho 132 mimozábřežských.

Účast na trasách: 5 km – 18 účastníků, 10 km – 24 účastníků, 15 km – 81 účastníků, 25 km – 34 účastníků, 35 km – 5, 50 km – 6 účastníků, cyklo – 33 účastníků.

Nejvzdálenější účastník – ze Bzence (trasa 25 km)
Nejstarší účastník – 79 let, z Přerova (trasa 25 km)
Nejmladší účastník – 2 roky, ze Šumperka (trasa 5 km)
Jeden z účastníků absolvoval všechny ročníky pochodu

– Doprovodný program 2018: slosování o ceny – 6 cen (dárkové balíčky piva Welzl, kniha o historii Zábřehu jako hlavní cena), na startu los zdarma. Měření tělesných hodnot Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. V cíli dostal každý účastník perníkovou „Welzlovu stopu“.