Členské příspěvky

   Ústředí Praha  Oblast (kraj OL)  Odbor Zábřeh  Celkem  
Dospělý  150  100  60  310
Senior  90  70  60  220
 Rodina  300  130  60*    * jen za dospělého/seniora
 Hostující   člen      60    

Jde o základní členství. Vyšší druhy členství nejsou pro naše členy výhodné, jejich podmínky zde proto nejsou uvedeny.

Vymezení pojmů:

  • junior – člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 26 let nebo nižšího
  • senior – žena, která v aktuálním roce dosáhne věku 60 let nebo vyššího, muž, který v aktuálním roce dosáhne věku 62 let nebo vyššího
  • dospělý – nepatří věkově do kategorie junior či senior
  • rodina – nejvýše 2 dospělí a nejméně jeden junior

Výhody (základního) členství: 

  • slevy na jízdném ČD (viz záložka O nás a podzáložka Výhody členství těchto stránek)
  • slevy ubytování na chatách KČT
  • slevy na ubytování v síti Eurobeds a Spere
  • úrazové pojištění při akcích KČT
  • slevy na mapy KČT ve vybraných prodejnách
  • slevy na vybraných akcích KČT