Členské příspěvky

Členské příspěvky pro rok 2023.

   Ústředí Praha  Oblast (kraj OL)  Odbor Zábřeh  Celkem
Dospělý  150  150  60  360
Senior, ZTP  100  100  60  260
Junior 100 50 60 210
Rodinný 300 150 60 510
 Hostující   člen  0 0  60 60 

Vymezení pojmů:

  • junior – člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 26 let nebo nižšího
  • senior – žena, která v aktuálním roce dosáhne věku 60 let nebo vyššího, muž, který v aktuálním roce dosáhne věku 62 let nebo vyššího
  • dospělý – nepatří věkově do kategorie junior či senior
  • rodina – nejvýše 2 dospělí a nejméně jeden junior

Výhody (základního) členství: 

  • slevy ubytování na chatách KČT
  • slevy na ubytování v síti Eurobeds a Spere
  • úrazové pojištění při akcích KČT
  • slevy na mapy KČT ve vybraných prodejnách
  • slevy na vybraných akcích KČT