Členské příspěvky

   Ústředí Praha  Oblast Kraj OL  Odbor Zábřeh  Celkem  
Dospělý  150  100  40  290
Senior  90  70  40  200
Junior  90  30  0  120
 Rodina**  300  130  40*    * za dospělého/seniora
 Hostující   člen      40    

 ** Na 1 rodinnou známku je vždy 1 nositel a několik členů. Nejméně jeden rodič nebo prarodič a nejméně 1 junior do 26 let včetně. Nositel zaplatí celkem 430 Kč/rok, junioři 0 Kč, dospělí mimo nositele 40 Kč/osoba a senioři mimo nositele 40 Kč/osoba. 

Jde o základní členství. Vyšší druhy členství nejsou pro naše členy výhodné, jejich podmínky zde proto nejsou uvedeny.

Vymezení pojmů:

  • junior – člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 26 let nebo nižšího
  • senior – žena, která v aktuálním roce dosáhne věku 60 let nebo vyššího, muž, který v aktuálním roce dosáhne věku 62 let nebo vyššího
  • dospělý – nepatří věkově do kategorie junior či senior
  • rodina – nejméně jeden rodič nebo prarodič a jedno dítě, příp. vnouče do 26 let

Výhody (základního) členství: 

  • slevy na jízdném ČD (viz záložka O nás a podzáložka Výhody členství těchto stránek)
  • slevy ubytování na chatách KČT
  • slevy na ubytování v síti Eurobeds a Spere
  • úrazové pojištění při akcích KČT
  • slevy na mapy KČT ve vybraných prodejnách
  • slevy na vybraných akcích KČT