Členské příspěvky

Členské příspěvky pro rok 2021 zůstávají stejné jako v roce 2020.

   Ústředí Praha  Oblast (kraj OL)  Odbor Zábřeh Časopis Turista  Celkem
Dospělý  150  100  60 0  310
Dospělý s předplatným Turisty 150 100 60 400 710
Senior  90  70  60 0  220
 Rodina s předplatným Turisty  300  130  60* 400 890 
 Hostující   člen  0 0  60 0 60 

* jen za dospělého/seniora

Jde o základní členství. Vyšší druhy členství nejsou pro naše členy výhodné, jejich podmínky zde proto nejsou uvedeny.

Vymezení pojmů:

  • junior – člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 26 let nebo nižšího
  • senior – žena, která v aktuálním roce dosáhne věku 60 let nebo vyššího, muž, který v aktuálním roce dosáhne věku 62 let nebo vyššího
  • dospělý – nepatří věkově do kategorie junior či senior
  • rodina – nejvýše 2 dospělí a nejméně jeden junior

Výhody (základního) členství: 

  • slevy na jízdném ČD (viz záložka O nás a podzáložka Výhody členství těchto stránek)
  • slevy ubytování na chatách KČT
  • slevy na ubytování v síti Eurobeds a Spere
  • úrazové pojištění při akcích KČT
  • slevy na mapy KČT ve vybraných prodejnách
  • slevy na vybraných akcích KČT