Trasy pěší

Trasa 5 km

Popis trasy

Start a cíl trasy je na městském stadionu, Postřelmovská 4, Zábřeh. Od startu se dáme po silnici vlevo po červené turistické značce a jdeme k turistické orientaci na náměstí s kruhákem. Zde přejdeme na zelenou značku směr Zábřeh (Krumpach) a jdeme kolem budovy České spořitelny, přes autobusové nádraží na Valové, k lihovaru v Krumpachu. Stále pokračujeme po zelené značce lesem za mírného stoupání až k turistické orientaci Bořiny. Zde máme za sebou 2,5 km. Za nedeštivého počasí si zde můžeme na ohni opéci svou donesenou uzeninu (možno zakoupit na startu). Pro děti zde bude připraven menší zábavný program. Doba provozu viz plakát na startu. Z Bořin se vrátíme zpět po místním značení (bílomodré psaníčko) úvozovou polní cestou s výhledy na Zábřeh opět na náměstí s kruhákem a stejnou cestou jako ráno zpět k cíli. Mapku vedle si můžete rozkliknout.

Občerstvení na trase: viz plakát na startu.

 

Trasa 10 km

Start a cíl trasy je na městském stadionu, Postřelmovská 4, Zábřeh. Trasa vede terénem Zábřežské vrchoviny, po turistickém značení a je mírně náročná. Na krátkém silničním úseku je nutná zvýšená opatrnost. Na Bořinách (za nedeštivého počasí) bude táborák (doba provozu viz plakát na startu), proto si s sebou vezměte uzeninu na opékání (možno zakoupit na startu). Pro děti zde bude menší zábavný program. Mapku vedle si můžete rozkliknout.

Popis trasy

Od startu se dáme na silnici vlevo po červené značce a přijdeme k turistické orientaci (TO) na náměstí s kruhákem. Zde přejdeme na zelenou značku směr Na Horách a jdeme kolem budovy České spořitelny, přes autobusové nádraží na Valové, k lihovaru v Krumpachu. Stále pokračujeme po zelené značce lesem za mírného stoupání až k turistické orientaci v Bořinách. Zde máme za sebou 2,5 km. Pokud nebude deštivé počasí, můžeme si zde u táboráku opéci svou uzeninu.
Pokračujeme po bílomodrém místním značení přes Na Horách dolů do Růžového údolí. Zpět do Zábřehu pokračujeme po červené od TO Růžové údolí bus přes TO Nad přehradou postupně až do cíle.

Pomník obětem 2. sv. války v Růžovém údolí – naproti restaurace za můstkem se nachází pomník 3 mladých lidí zastřelených jako rukojmí německým kulometným oddílem dne 8.5.1945.

Občerstvení na trase: viz plakát na startu

Doporučujeme

 • Návštěvu městského muzea se stálou expozicí J.E.Welzla, doba provozu viz plakát na startu
 • Prohlídku sochy J.E.Welzla u železniční stanice v Zábřehu, autorem sochy je Mgr. Stanislav Lach z Olomouce

 

Trasa 15 km

Start a cíl je na městském stadionu, Postřelmovská 4. Trasa vede terénem Zábřežské vrchoviny, je středně náročná. Trasa vede většinou po turistickém značení, jen jeden kratší úsek za naučnou stezkou je bez turistických značek. V popisu trasy je uvedena pouze vedoucí barva turistické značky, souběhy jiných turistických značek uvedeny nejsou. Za nedeštivého počasí bude v Bořinách do odpoledne táborák (doba provozu viz plakát na startu), proto si sebou vezměte něco na opékání (možno zakoupit na startu). Pro děti je zde zajištěn menší zábavný program. Mapku vedle si můžete rozkliknout.

Popis trasy

Od startu se dáme po silnici vlevo po červené turistické značce k turistické orientaci (TO) na náměstí s kruhákem. Zde přejdeme na modrou turistickou značku směr Zábřeh park a jdeme kolem budovy gymnázia, evangelického kostela, přejdeme po lávce tok Moravské Sázavy a projdeme pod železničním mostem a dále po modré podél řeky.
Po levé straně zanecháme bývalý kamenolom a pokračujeme naučnou stezkou po modré krajem lesa; cca 300 m za 4. informační tabulí odbočíme po naučné stezce z modré doprava! Na odbočku upozorňují fáborky. (Část značená fáborky je na mapce vyznačena silně červeně). Držíme se naučné stezky, přejdeme po můstku řeku, potom po polní cestě doleva, před zahrádkami doprava podejdeme pod tratí a na silnici doprava k Šubrtově kapličce (je tam také pomník a lavička), kde naučná stezka končí.
Od kapličky jdeme silnicí směrem od Zábřehu k obci Nemile. Na začátku Nemile projdeme vpravo do hřiště brankou (označena fáborky), přejdeme až na silnici u bývalého kulturního domu, nyní Obecního úřadu (tím si zkrátíme cestu). Po silnici stoupáme vpravo (po levé straně je pramen pitné vody) až ke škole, kde se napojíme na místní turistické značeni (bílomodré psaníčko). První odbočkou za školou doleva nahoru, u kapličky vpravo, dále po pravé straně uvidíme renezanční tvrz (vypadá však jako starší vesnické stavení), TO nás nasměruje doleva k východu z obce. Pokračujeme stále po bílomodrém psaníčku, kolem vodní nádrže Nemilka až k turistické orientaci Nad přehradou a dále k TO v Růžovém údolí, bus.
Od orientace v Růžovém údolí jdeme asi 60m po silnici k restauraci. Naproti restaurace za můstkem se nachází pomník 3 mladých lidí zastřelených jako rukojmí německým kulometným oddílem dne 8.5.1945. Pak se vrátíme zpět k turistické orientaci a pokračujeme po místním značení (bílomodrém psaníčku) přes orientaci Na Horách k orientaci Bořiny. Zde bude táborák, doba provozu viz plakát na startu. Bořiny a Na Horách jsou mimo formát mapky.
Z Bořin jdeme stále po bílomodrém psaníčku úvozovou polní cestou s pěknými výhledy na Zábřeh a okolí. Držíme se místního značení až opět k turistické orientaci na náměstí s kruhákem. Zde doleva a stejně jako ráno jdeme po červené turistické značce k městskému stadionu, kde je cíl této trasy.

Zajímavosti

 • Naučná stezka údolím Moravské Sázavy
 • Šubrtova kaplička
 • Vodní nádrž Nemilka
 • Pomník na paměť tragédie z II. světové války v Růžovém údolí

Možnosti občerstvení: viz plakát na startu

 • Bořiny, táborák
 • Růžové údolí, restaurace
 • Pivovar Welzl, Zábřeh-Krupach, speciální piva, studená kuchyně

Doporučujeme

 • Návštěvu městského muzea se stálou expozicí J.E.Welzla, doba provozu viz plakát na startu
 • Prohlídku sochy J.E.Welzla u železniční stanice v Zábřehu, autorem sochy je Mgr. Stanislav Lach z Olomouce.

Trasa 25 km

Start a cíl je na městském stadionu, Postřelmovská 4, Zábřeh. Trasa vede terénem Zábřežské vrchoviny, je středně náročná, vede většinou po turistickém značení (kromě úseku v údolí Březné). Na silničních úsecích je nutná zvýšená opatrnost. Mapku vedle si můžete rozkliknout.

Popis trasy

Od startu přejdete na silnici, dáte se vlevo po červené turistické značce a přijdete k turistické orientaci (TO) na náměstí s kruhákem. Pokračujete po červené směr Klárinka, Hoštejn – přes horní náměstí ven z města do Růžového údolí. Pokračujete po červené přes Kosov do Hoštejna, před mostem je TO, od ní stále po červené, po cca 400 m přejdete most přes Březnou, za ním doprava údolím stále po červené. Ta vás vede po asfaltu, který se po cca 400 m stočí vpravo. Zde máme dvě volby jak dojít do Drozdovské Pily:
Buď jdete stále po asfaltu údolím, nebo (kratší cestou) pokračujete po červené rovně lesní cestou cca 300 m, kde se červená odchyluje doleva lesem nahoru. Vy však pokračujete již neznačeným úsekem lesní cestou rovně podél údolí, odbočky doleva ignorujete. Po cca 2 km se napojíte na asfaltku a dojdete proti toku řeky do Drozdovské Pily, kde je u restaurace TO; pokračujete po žluté směr Drozdov, kde cca 300 m za restaurací můžete pokračovat po asfaltečce (již mimo turistickou značku) nahoru do Drozdova nebo tam dojít stále po žluté.

Z Drozdova po žluté asfaltečkou přes Pivonín dolů do Růžového Údolí k TO Růžové údolí bus. Odtud po bílomodrém psaníčku doleva nahoru přes Na Horách a Bořiny zpět na náměstí s kruhákem a po červené 250 m do cíle.

Zajímavosti 
Hoštejn – zřícenina hradu ze 13. století, který střežil obchodní cestu. Stal se sídlem loupeživých rytířů. Král Václav II. vyslal proti nim trestnou výpravu vedenou Závišem z Falkenštejna. Ten loupeživou posádku popravil. Za husitských válek hrad rozbořen. Od roku 1464 je již pustý. Na vrcholu bývalého hradiska stojí jehlancovitý památník postavený roku 1845 na paměť dokončení stavby železnice Olomouc-Praha.
Pomník partyzána Háječka – vyznačená odbočka 200 ze žluté uprostřed mezi Drozdovskou Pilou a Drozdovem
Pomník obětem 2. sv. války v Růžovém údolí – naproti restaurace za můstkem se nachází pomník 3 mladých lidí zastřelených jako rukojmí německým kulometným oddílem dne 8.5.1945.

Možnosti občerstvení: viz plakát na startu

Doporučujeme

 • Návštěvu městského muzea se stálou expozicí J.E.Welzla, doba provozu viz plakát na startu.
 • Prohlídku sochy J.E.Welzla u železniční stanice v Zábřehu, autorem sochy je Mgr. Stanislav Lach z Olomouce.

Trasa 35 km – trasa není v letošním ročníku otevřena, popis je z minulých let!

Start a cíl je na městském stadionu, Postřelmovská 4, Zábřeh. Trasa vede terénem Zábřežské vrchoviny, je náročná, vede většinou po turistickém značení (komě úseku v údolí Březné). Na silničních úsecích je nutná zvýšená opatrnost. Na trase je bez kontrol. Mapku vedle si můžete rozkliknout.

Popis trasy

Od startu přejdete na silnici, dáte se vlevo po červené turistické značce a přijdete k turistické orientaci (TO) na náměstí s kruhákem. Pokračujete po modré směr Lupěné – kolem evangelického kostela, přes řeku, pod železniční most, pokračujete podél řeky, vyjdete z města, v Lupěném přejdete silnici, stále po modré až na žlutou. Po ní jdete krátce a přejdete na  zelenou (směr Hoštejn); po ní postupně do údolí Moravské Sázavy  (souběžně s cyklostezkou 6232) do Hoštejna, kde na vstupu do obce za mostem přes Moravskou Sázavu je TO, od ní po červené proti toku řeky (směr Cukrová bouda), po cca 400 m přejdete most přes Březnou, za ním doprava údolím stále po červené. Ta vás vede nejprve cca 400 m po asfaltu, ten se stáčí údolím vpravo. Zvolíte-li cestu po asfaltu, to je trochu delší možnost, dojdete po něm až do Drozdovské Pily. Pokud po asfaltu neodbočíte, ušetříte asi půl km tak, že půjdete rovně dále po červené lesní cestou. Po cca 300 m červená odbočí vlevo do kopce, vy však pokračujete již neznačeným úsekem lesní cestou rovně podél údolí, odbočky doleva ignorujete. Po cca 2 km se napojíte na asfaltku a dojdete proti toku řeky do Drozdovské Pily, kde je u restaurace TO; pokračujete po žluté směr Drozdov, kde cca 300 m za restaurací můžete pokračovat po asfaltečce (již mimo turistickou značku) nahoru do Drozdova nebo tam dojít stále po žluté.

Z Drozdova po žluté asfaltečkou přes Pivonín dolů do Růžového údolí k TO Růžové údolí bus. Odtud po bílomodrém psaníčku nahoru přes Na Horách a Bořiny zpět na náměstí s kruhákem a po červené 250 m do cíle.

Zajímavosti na trase

Hoštejn – zřícenina hradu ze 13. století, který střežil obchodní cestu. Stal se sídlem loupeživých rytířů. Král Václav II. vyslal proti nim trestnou výpravu vedenou Závišem z Falkenštejna. Ten loupeživou posádku popravil. Za husitských válek hrad rozbořen. Od roku 1464 je již pustý. Na vrcholu bývalého hradiska stojí jehlancovitý památník postavený roku 1845 na paměť ukončení stavby železnice Olomouc-Praha. Hradisko je na dohled, kousek nahoru zpět po červené.

Pomník partyzána Háječka – vyznačená odbočka 200 m ze žluté uprostřed mezi Drozdovskou Pilou a Drozdovem

Pomník obětem 2. sv. války v Růžovém údolí – naproti restaurace za můstkem se nachází pomník 3 mladých lidí zastřelených jako rukojmí německým kulometným oddílem dne 8.5.1945.

Možnosti občerstvení: viz plakát na startu

Doporučujeme

 • návštěvu městského muzea se stálou expozicí J.E.Welzla , doba provozu viz plakát na startu
 • prohlídku sochy J.E.Welzla u železniční stanice v Zábřehu autorem sochy je Mgr. Stanislav Lach z Olomouce

Trasa 50 km – trasa není v letošním ročníku otevřena, popis je z minulých let!

Start a cíl je na městském stadionu, Postřelmovská 4, Zábřeh. Trasa vede terénem Zábřežské vrchoviny, je náročná, vede celá po turistickém značení. Na silničních úsecích je nutná zvýšená opatrnost. Na trase jsou 3 SAMOKONTROLY. Mapku vedle si můžete rozkliknout.

Popis trasy

Od startu přejdete na silnici, dáte se vlevo po červené turistické značce a přijdete k turistické orientaci (TO) na náměstí s kruhákem. Pokračujete po modré směr Lupěné – kolem evangelického kostela, přes řeku, pod železniční most, pokračujete podél řeky, vyjdete z města, v Lupěném přejdete silnici, stále po modré, lesem až ke žluté, tam je u TO Tábor
PRVNÍ SAMOKONTROLA – uveďte celkový počet číslic na tabulkách TO:
Dále jdete krátce po žluté a přejdete na zelenou (směr Hoštejn); po ní postupně do údolí Moravské Sázavy (souběžně s cyklostezkou 6232) do Hoštejna, kde na vstupu do obce za mostem přes Moravskou Sázavu je TO, od ní po červené proti toku řeky (směr Cukrová bouda), po cca 400 m přejdete most přes Březnou, za ním doprava údolím stále po červené. Ta vás vede nejprve cca 400 m po asfaltu, který se stáčí vpravo, vy však jdete lesní cestou rovně cca 300 m a potom po červené doleva lesem nahoru!!!. Pokračujete po červené přes Cukrovou boudu až do Strážné. Dále vás červená vede podél silnice k TO Pod Lázkem, kde je
DRUHÁ SAMOKONTROLA – opište údaj o nadmořské výšce na TO:
U TO odbočíte na žlutou směrem na Drozdovskou Pilu. Po žluté pokračujete postupně dolů k Drozdovské Pile, kde je TO u restaurace; pokračujete po žluté, kde cca 300 m za restaurací můžete pokračovat po asfaltečce (již mimo turistickou značku) nahoru do Drozdova nebo tam dojít stále po žluté.

Z Drozdova po žluté asfaltečkou přes Pivonín dolů do Růžového údolí k TO Růžové údolí bus. Odtud po bílomodrém psaníčku nahoru do lesa přes Na Horách a Bořiny. Tam je
TŘETÍ SAMOKONTROLA – opište údaj o nadmořské výšce na TO:
Po modrém psaníčku pokračujete do Zábřehu na náměstí s kruhákem a po červené 250 m zpět do cíle.

Zajímavosti na trase

Hoštejn – zřícenina hradu ze 13. století, který střežil obchodní cestu. Stal se sídlem loupeživých rytířů. Král Václav II. vyslal proti nim trestnou výpravu vedenou Závišem z Falkenštejna. Ten loupeživou posádku popravil. Za husitských válek hrad rozbořen. Od roku 1464 je již pustý. Na vrcholu bývalého hradiska stojí jehlancovitý památník postavený roku 1845 na paměť ukončení stavby železnice Olomouc-Praha.
Lázek – vrch 714 m s rozhlednou z roku 1933. Doba provozu viz plakát na startu.
Dále je zde mohyla popravených odbojářů z II. světové války a památník odboje severní Moravy. Nutno však pokračovat po silnici 300 m od místa, kde se vaše žlutá odklání od silnice doprava.
Naučná stezka Údolím Moravské Sázavy (na začátku trasy, když vyjdete ze Zábřehu po modré)

Možnosti občerstvení na trase: viz plakát na startu 

Doporučujeme

 • návštěvu městského muzea se stálou expozicí J.E.Welzla , doba provozu viz plakát na startu
 • prohlídku sochy J.E.Welzla u železniční stanice v Zábřehu autorem sochy je Mgr. Stanislav Lach z Olomouce